Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60939
Title: Đặc điểm của các từ ngữ chỉ nông cụ truyền thống trong tiếng Hán và tiếng Việt: Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202
Authors: Lưu, Hựu Kỳ
Keywords: Tiếng Hán;Tiếng Hán
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Kết cấu luận văn còn 3 Chương Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sử lí luận; Chương 2: đặc điểm cấu tạo và cách định danh của các từ ngữ chỉ nông cụ truyền thống trong tiếng Hán và tiếng Việt. Chương 3: yếu tố văn hóa của các từ ngữ chỉ nông cụ truyền thống trong tiếng Hán và tiếng Việt. Kết luận: Đặc điểm của các từ nghữ chỉ nông cụ truyền thống trong tiếng Hán và tiếng Việt, có giống nhau còn có khác nhau. Điểu giống nhau là: khi định danh người ta thường quan tâm hình thức, màu sắc v.v. các đặc trương biên ngoại của sự vật.điểm khác nhau: khi đinh danh các nông cụ trong tiếng Hán còn phản ánh trong chữ Hán, qua chữ nghĩa và chữ hình của chữ Hán để biểu thị hình thức, mục đích và phương thức hoạt động của nông cụ. qua bộthủ của chữ để biểu thị vật liệu và chất liệu của nông cụ
Description: 93 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60939
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005038.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.