Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Thủy-
dc.date.accessioned2017-12-29T04:01:59Z-
dc.date.available2017-12-29T04:01:59Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60941-
dc.description118 tr.en_US
dc.description.abstractLuận văn tập trung nghiên cứu lý luận chung về marketing và marketing hỗn hợp trong hoạt động thông tin thư viện. Khảo sát thực trạng marketing hỗn hợp và các yếu tố ảnh hưởng đến marketing tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Trên cơ sở đó đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.en_US
dc.publisherH.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănen_US
dc.subjectLưu trữen_US
dc.subjectThư viện trường đại học và cao đẳngen_US
dc.titleHoạt động marketing tại Trung tâm Lưu trữ và thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 603202en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005040.pdf
  • Size : 1,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTrần, Thị Thủy-
  dc.date.accessioned2017-12-29T04:01:59Z-
  dc.date.available2017-12-29T04:01:59Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60941-
  dc.description118 tr.en_US
  dc.description.abstractLuận văn tập trung nghiên cứu lý luận chung về marketing và marketing hỗn hợp trong hoạt động thông tin thư viện. Khảo sát thực trạng marketing hỗn hợp và các yếu tố ảnh hưởng đến marketing tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Trên cơ sở đó đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.en_US
  dc.publisherH.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănen_US
  dc.subjectLưu trữen_US
  dc.subjectThư viện trường đại học và cao đẳngen_US
  dc.titleHoạt động marketing tại Trung tâm Lưu trữ và thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 603202en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005040.pdf
  • Size : 1,54 MB

  • Format : Adobe PDF