Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60957
Title: Hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk hiện nay: Luận án TS. Xã hội học và Nhân học: 623103
Authors: Vũ, Thị Minh Ngọc
Keywords: Xã hội học;Chữa bệnh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: (1) Trên cơ sở hệ thống hóa các nghiên cứu lý luận về hoạt động khám chữa bệnh của người dân, luận án đã xây dựng khái niệm khám chữa bệnh và làm rõ một số khái niệm liên quan. (2) Bằng việc kết hợp sử dụng các phương pháp điều tra định lượng và định tính của Xã hội học, luận án đã chỉ ra thực trạng hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk hiện nay. (3) Luận án đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk. (4) Luận án đã đề xuất một số biện pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy những mặt tích cực cũng như hạn chế mặt tiêu cực trong hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk.
Description: 178 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60957
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005056.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.