Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60959
Title: Định kiến đối với người đồng tính : Luận án TS. Tâm lý học: 623104
Authors: Đồng, Thị Yến
Keywords: Người đồng tính;Tâm lý học
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận án không những góp phần hệ thống hoá, cập nhật một số vấn đề lý luận có liên quan tới định kiến mà còn thiết kế khung lý thuyết và bộ công cụ đo lường định kiến đối với người đồng tính ở sinh viên. Về mặt thực tiễn, qua điều tra khảo sát, luận án phát hiện sinh viên thể hiện định kiến đối với người đồng tính nam ở mức độ cao nhưng lại thể hiện định kiến ở mức độ thấp đối với người đồng tính nữ; mức độ định kiến ở từng thành tố khuôn mẫu, phản ứng cảm xúc và niềm tin tiêu cực là khác nhau trên từng tiểu thang đo lường định kiến đối với người đồng tính nữ, đồng tính nam. Tuy nhiên, phản ứng cảm xúc là thành tố được sinh viên thể hiện định kiến ở mức độ cao nhất so với hai thành tố còn lại. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng định kiến đối với người đồng tính chịu ảnh hưởng của tất cả các yếu tố được khảo sát; trong đó, truyền thông và các giá trị truyền thống về vai trò giới có ảnh hưởng mạnh nhất đến định kiến đối với người đồng tính ở sinh viên.
Description: 145 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60959
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005058.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.88 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.