Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60960
Title: Thực hành chính sách Công nghệ thống nhất tương thích trong hệ phần mềm xử lý dữ liệu địa chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trong phạm vi Toàn quốc :Luận án TS. Quản lý khoa học và công nghệ (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Đoàn, Văn Khoa
Keywords: Dữ liệu địa chính;Phần mềm xử lý
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: - Xây dựng cơ sở lý luận về chính sách công nghệ thống nhất tương thích trong hệ phần mềm xử lý dữ liệu địa chính, các tiêu chí của hiệu quả quản lý đất đai có liên quan đến phần mềm xử lý dữ liệu địa chính; - Khảo sát thực trạng về chính sách công nghệ liên quan hệ phần mềm xử lý dữ liệu địa chính; - Thực nghiệm mô hình thực hành chính sách công nghệ thống nhất tương thích trong hệ phần mềm xử lý dữ liệu địa chính, đánh giá hiệu quả của việc thực nghiệm mô hình thực hành chính sách này và chứng minh khả năng nhân rộng của mô hình đã thực hành.
Description: 168 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60960
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005059.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.57 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.