Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60967
Title: Đánh giá tính dễ bị tổn thương đối với lĩnh vực khai thác và chế biến thủy sản và đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng cư dân thị trấn Cát Hải, huyện: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Nguyễn, Thị Ba Liễu
Keywords: Biến đổi khí hậu;Chế biến
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: - Luận văn đã khẳng định và đánh giá được tác động của các hiện thượng thời tiết cực đoan đối với loại hình sinh kế khai thác và chế biến thủy sản, trong đó mưa lớn có mức độ tác động cao tới cả đánh bắt thủy sản và chế biến thủy sản, rét hại gây ảnh hưởng cao nhất đối với đánh bắt thủy sản, mưa lớn và lốc, sét, mưa đá có tác động ảnh hưởng cao đối với khai thác thủy sản và chế biến thủy sản. - Luận văn cũng đánh giá được năng lực thích ứng của cộng đồng thông qua 5 nguồn vốn sinh kế của các hộ gia đình ở mức thấp; các hoạt động sinh kế của các hộ gia đinh dễ bị tổn thương do tác hại của các hiện tượng thiên tai và biến đổi khí hậu vì vốn con người không đủ cả về số lượng và trình độ, vốn vật chất bị hạn chế chủ yếu là thiếu phương tiện sản xuất và điều kiện nhà ở còn thô sơ, vốn tài chính thấp do thu nhập của các hộ gia đình không ổn định, vốn tự nhiên liên quan đến diện tích đất canh tác mỗi hộ gia đình còn thấp và vốn xã hội mặc dù khá đa dạng nhưng đa phần vẫn không đủ để khắc phục thiệt hại do thiên tai. - Trên cơ sở sử dụng sơ đồ phân tích SWOT, luận văn đã chỉ ra những cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu khi tiến hành lồng ghép nội dung phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển ngành đánh bắt và chế biến thủy sản trên địa bàn thị trấn Cát Hải
Description: 85 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60967
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003598.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.95 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.