Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60971
Title: Biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa trong 50 năm qua và tác động của nó đến năng suất lúa tỉnh Thái Bình :Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Nguyễn, Thị Loan
Keywords: Biến đổi khí hậu;Nhiệt độ
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: Nghiên cứu biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa và liên hệ với năng suất lúa tỉnh Thái Bình trong bối cảnh BĐKH nhằm đánh giá những ảnh hưởng của yếu tố khí hậu trong sản xuất nông nghiệp
Description: 66 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60971
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003602.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.