Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60972
Title: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở vùng ven biển tỉnh Nam Định: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hường
Keywords: Biến đổi khí hậu;Tỉnh Nam Định
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: Qua nghiên cứu, tổng hợp, điều tra học viên sẽ đánh giá mức độ hiểu biết và nhận thức của cộng đồng về tác động của BĐKH và NBD đến điều kiện sống và sinh kế của cộng đồng 3 xã Giao Long huyện Giao Thủy, xã Hải Đông huyện Hải Hậu, xã Nghĩa Phúc, huyện Nghĩa Hưng. Phân tích nhu cầu và các yếu tố bảo đảm cho các cộng đồng địa phương thích ứng tại chỗ với BĐKH và NBD. Đánh giá các nỗ lực thích ứng hiện có với BĐKH của cộng đồng. Đề xuất một số giải pháp thích ứng với BĐKH phù hợp với cộng đồng dân cư tại các xã nghiên cứu.
Description: 77 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60972
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003603.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.87 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.