Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60973
Title: Đánh giá tác động của ngập lụt đến sử dụng đất nông nghiệp ở các huyện ven biển của tỉnh Nghệ An trong bối cảnh Biến đổi khí hậu: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Đỗ, Tiến Dũng
Keywords: Biến đổi khí hậu;Đất nông nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa các khoa học liên nghành
Abstract: - Mô tả rõ ràng hiện trạng sử đất và hiện trạng ngập lụt tại khu vực nghiên cứu; - Nghiên cứu đã sử dụng mô hình MIKE 11, MIKE 21 FM để đánh giá mức độ ngập và công cụ ArcGIS 10.1 để trình bày, biểu diễn về mặt không gian các kết quả tính toán từ mô hình thủy động lực giúp đánh giá các tác động của ngập lụt đến sử dụng đất nông nghiệp cho các huyện ven biển tỉnh Nghệ An trong bối cảnh BĐKH. - Kết quả cho thấy, nguy cơ ngập lụt tại các huyện ven biển Nghệ An ngày càng gia tăng nghiêm trọng đối với cả trường hợp lũ 1%. Các địa bàn ngập nghiêm trọng nhất là Thành phố Vinh và các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc. - Đề xuất được các giải pháp sơ bộ để ứng phó với ngập lụt đến sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện BĐKH cho các huyện ven biển của tỉnh Nghệ An.
Description: 71 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60973
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003604.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.