Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60982
Title: Using online English newspapers to improve students’ reading skills: An action research project at a high school in Vietnam. = Sử dụng báo tiếng Anh mạng để nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh: Nghiên cứu cải tiến sư phạm tại một trường trung học phổ thông ở Việt Nam. Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Authors: Nguyễn, Thị Thủy
Keywords: Tiếng Anh;Dạy và học
Issue Date: 2017
Publisher: H.: University of Languages and International Studies
Abstract: Nghiên cứu cải tiến sư phạm được thực hiện để kiểm chứng hai giả thuyết: Sử dụng báo tiếng Anh giúp học sinh nâng cao kỹ năng đọc và có thái độ tích cực với việc đọc thêm. Đối tượng nghiên cứu là 40 học sinh lớp 12 trường THPT Minh Khai, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tài liệu đọc được lựa chọn từ tờ báo Tiếng Anh mạng trong nước, vietnamnews tại trang http://vietnamnews.vn/. Tiếp đó 16 bài đọc được thiết kế theo các mẫu bài đọc được gợi ý bởi Pauline Cullen và các tác giả (2014) trong cuốn sách “The Official Cambridge Guide to IELTS”. Dự án đã được thực hiện trong 10 tuần. Trước và sau dự án học sinh được yêu cầu thực hiện hai bài kiểm tra. Đồng thời một câu hỏi khảo sát với 3 phần được phát cho học sinh trước và sau dự án. Thêm vào đó, hai giáo viên được mời dự giờ và đánh giá các tiết học để đảm bảo độ khách quan của việc đánh giá chương trình. Kết quả tích cực của dự án cho thấy tính khả thi và thiết thực của việc áp dụng chương trình đọc thêm với báo tiếng Anh mạng cho học sinh. Từ đó học sinh sẽ có nền tảng để hình thành thói quen đọc thêm ngoài lớp học. Kết quả này thực sự có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay khi mà dường như còn có quá ít nghiên cứu về việc đưa báo mạng vào giảng dạy đan xen với chương trình học chính ở các trường THPT nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Từ đây giáo viên và học sinh sẽ có thêm một phương pháp học thú vị để dạy và học kỹ năng đọc.
Description: 52 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60982
Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 04051001442.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.