Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60983
Title: A Study On Difficulties Of The Fourth-year Non-English Major Students At Hanoi University Of Science And Technology In Achieving English Learning Outcome Standards And Some Suggested Solutions. = Nghiên cứu về những khó khăn của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ 4 tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trong việc đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh và đề xuất một số giải pháp khắc phục. Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hằng
Keywords: Tiếng Anh;Hướng dẫn học tập
Issue Date: 2017
Publisher: H.: University of Languages and International Studies
Abstract: Bằng phương pháp nghiên cứu khảo sát, nghiên cứu này khai thác những khó khăn mà sinh viên gặp phải trong quá trình học tiếng Anh để đạt chuẩn đầu ra. Với 108 người tham gia là các sinh viên năm thứ 4 không chuyên tiếng Anh, 5 giáo viên và 1 cán bộ quản lý đào tạo và 2 công cụ thu thập dữ liệu là bản câu hỏi và phỏng vấn, kết quả cho thấy sinh viên gặp rất nhiều khó khăn trong việc học tiếng Anh để đạt chuẩn đầu ra TOEIC 450 theo quy định của trường. Đó là những khó khăn về yếu kiến thức cơ bản, kĩ năng ngôn ngữ còn hạn chế, thiếu động cơ học tập, thái độ học tập chưa tích cực, nội dung học tập trên lớp không phù hợp… Trong đó khó khăn lớn nhất xuất phát từ bản thân sinh viên là thiếu kiến thức nền tảng môn tiếng Anh. Từ những khó khăn trên, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp khắc phục.
Description: 41 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60983
Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 04051001443.pdf
  • Description : 
  • Size : 971.29 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.