Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60984
Title: Teachers’ and students’ attitudes towards listening activities in the Piloted English 10 Textbook: A survey at Bien Hoa Gifted High School, Ha Nam. = Thái độ của giáo viên và học sinh về các hoạt động nghe trong sách giáo khoa tiếng Anh 10 thí điểm: Một khảo sát tại trường THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam. Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Authors: Đỗ, Thu Hường
Keywords: Tiếng Anh;Dạy và học
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Ngoại ngữ
Abstract: Nghiên cứu điều tra này nhằm mục đích tìm hiểu thái độ của giáo viên và học sinh đối với các hoạt động nghe trong phần nghe của sách giáo khoa tiếng Anh 10 thí điểm, sau đó gợi ý một số biện pháp khả thi để phát triển việc dạy và học nghe. Cả giáo viên và học sinh có thái độ tích cực đối với kỹ năng nghe nói chung và các hoạt động nghe trong sách giáo khoa nói riêng. Họ nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nghe và cho rằng nghe hiểu trong sách giáo khoa khá khả quan, thú vị và phù hợp với trình độ của họ. Tuy nhiên, họ gặp một số khó khăn trong các bài học nghe, chủ yếu do các vấn đề từ học sinh liên quan đến vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, kiến thức và sự tập trung hoặc sự khác biệt về trình độ của học sinh. Nói về hoạt động nghe, họ nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động tiền nghe và cho rằng các hoạt động tiền nghe rất hiệu quả. Bên cạnh đó, họ nghĩ rằng một số hoạt động trong và sau khi nghe không dễ dàng cho học sinh và cần phải được chỉnh sửa. Để cải thiện các bài học nghe, học sinh cho rằng dạy từ vựng và các cấu trúc nên được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau trong khi giáo viên cho rằng tổ chức các hoạt động nghe cần linh hoạt, phù hợp và có thể phát triển kiến thức ngôn ngữ của học sinh thông qua các buổi học nghe bổ trợ. Hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ hữu ích cho giáo viên tiếng Anh và học sinh lớp 10 tại trường THPT chuyên Biên Hòa cũng như những người quan tâm đến vấn đề này.
Description: 48 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60984
Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 04051001444.pdf
  • Description : 
  • Size : 962.42 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.