Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60990
Title: A study on students’ difficulties in learning listening comprehension at IQ centre, Hai Phong = nghiên cứu về những khó khăn của sinh viên trong việc học kỹ năng nghe tại trung tâm IQ, Hải Phòng. M.A. Thesis. Linguistics: 601401
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng
Keywords: Tiếng Anh;Dạy và học
Issue Date: 2017
Publisher: H.: University of Languages and International Studies
Abstract: Luận văn đã tìm ra những khó khăn mà học viên tại trung tâm IQ Hải Phòng gặp phải nhiều nhất. Những khó khăn này liên quan đến các chủ đề không quen thuộc, từ vựng không quen thuộc, phát âm người học còn kém, trí nhớ hữu hạn, sự mất tập trung và việc thiếu ba kĩ năng của người học. Ba kĩ năng đó là kỹ năng đoán nghĩa một từ không quen thuộc, dự đoán điều người nói sắp nói và nhận dạng các dấu hiệu chuyển ý mà người nói sử dụng. Lý do chính đằng sau những khó khăn này là những hạn chế trong kĩ năng giảng dạy của giáo viên, thiếu chiến thuật, phát âm kém, và từ vựng hạn chế của học viên. Với mục đích là giúp đỡ học viên tiến bộ trong việc học nghe hiểu, người nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp. Về phía giáo viên, các thầy cô nên cải thiện kĩ năng giảng dạy của mình. Việc giúp đỡ học viên tăng cường vốn từ vựng, làm quen với các quy tắc phát âm và đặc biệt là các chiến thuật nghe là cần thiết. Về phía học viên, các em nên thực hành các chiến thuật nghe, phát âm, và tăng cường vốn từ thông qua việc tự học. Cũng cần thiết phải bao gồm các tài liệu thực tế trong mỗi bài giảng.
Description: 42 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60990
Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 04051001450.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.