Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60995
Title: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh : Luận văn ThS. Kinh tế học: 603101
Authors: Lê, Thanh Phương
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Du lịch
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển ngành du lịch. Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển ngành du lịch Quảng Ninh thời gian qua. Tìm ra những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển ngành du lịch Quảng Ninh.
Description: 95 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60995
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008704.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.