Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61034
Title: Tính toán diện tích thực của bề mặt thửa đất trên bản đồ địa chính ở khu vực đồi, núi
Other Titles: Calculating Real Surface Area of Land Parcels in Hilly and Mountainous Regions
Authors: Trần, Quốc Bình
Phạm, Thanh Xuân
Phạm, Lê Tuấn
Lê, Phương Thúy
Nguyễn, Xuân Linh
Mẫn, Quang Huy
Keywords: Thửa đất;Bản đồ địa chính;Địa hình;GIS
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 4
Abstract: Theo cách thức quản lý hiện nay, diện tích pháp lý của các thửa đất trên bản đồ địa chính là diện tích hình chiếu của chúng trên mặt phẳng bản đồ. Tuy nhiên, trong thực tế diện tích thực của bề mặt thửa đất lại đóng vai trò quan trọng đối với việc khai thác và sử dụng đất đai. Ở những khu vực có địa hình bằng phẳng thì diện tích pháp lý và diện tích thực gần như không có sự khác biệt, nhưng ở những khu vực đồi núi thì sự khác biệt này là khá lớn và cần phải tính đến trong công tác quản lý. Bài báo này đã đưa ra một phương pháp tính toán bằng GIS diện tích thực của các thửa đất trên bản đồ địa chính theo số liệu độ cao của bề mặt địa hình. Quy trình được kiểm chứng trên một bề mặt chuẩn giả định là mặt cầu và đảm bảo yêu cầu về độ chính xác của bản đồ địa chính theo quy định hiện hành của Việt Nam. Kết quả tính toán thử nghiệm ở xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội cho thấy, sự chênh lệch giữa diện tích thực và diện tích pháp lý có thể lên tới 23% đối với một số thửa đất trồng rừng sản xuất trên sườn núi có độ dốc trên 30o. Chênh lệch trung bình giữa các loại diện tích này trong toàn xã Tiến Xuân có giá trị khoảng 2,4%.
Description: tr. 74-81
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61034
ISSN: 2588-1094
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : e33.4.8.pdf
  • Description : 
  • Size : 562.05 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.