Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61035
Title: Đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phụcvụpháttriểnnông nghiệpbềnvững huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Other Titles: Evaluation of Land Use System for Supporting Sustainable Developmentof Agriculturein Quoc Oai District, Hanoi City
Authors: Đỗ, Thị Tài Thu
Trần, Văn Tuấn
Keywords: Hệ thống sử dụng đất;đất nông nghiệp;huyện Quốc Oai
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 4
Abstract: Huyện Quốc Oai có diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn 9949,0 ha chiếm 65,83% tổng diện tích đất tự nhiên của huyện. Đề tài nghiên cứu đã xác định các hệ thống sửdụng đất (LUS) của huyện Quốc Oai với 77hệ thống sử dụng đất dựa trên cơ sở phân tích 56đơn vị đất đai và 7loại hình sử dụng đất chính trên địa bàn. Kết quả đánh giá các hệ thống sử dụng đất theo các tiêu chí về tính thích nghi sinh thái, hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường cho phép xác định các lĩnh vực phát triển chính trong sản xuất nông nghiệp của huyệnbao gồm: sản xuất lúa nước,lúa -cá, cây lâu năm (nhãn, bưởi), chè, cây ngắn ngày, rừngsản xuất(cây keo) và nuôi trồng thủy sản. Trong đó, cây lâu năm là loại hình sử dụng có diện thích nghi khá rộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất (168,4triệu đồng/ha/năm), được nhân dân địa phương ưu tiên lựa chọn và giảm thiểu được những tác động tiêu cực đến môi trường. Quy trình đánh giá hệ thốngsử dụng đất có thể áp dụng cho các huyệnkhác có quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Description: tr. 82-91
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61035
ISSN: 2588-1094
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : e33.4.9.pdf
  • Description : 
  • Size : 251.34 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.