Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61036
Title: Đánh giá dịch vụ văn hóa trên cơ sở tiếp cận địa mạo học -Nghiên cứu trường hợptại khu vực Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Other Titles: Cultural Ecosystem Services Assessment Based on Geomorphological Approach –Case Study in Sapa, Lao Cai Province
Authors: Đặng, Kinh Bắc
Đặng, Văn Bào
Burkhard, Benjamin
Müller, Felix
Giang, Tuấn Linh
Keywords: Tài nguyên địa mạo;dịch vụ hệ sinh thái;AHP;Sa Pa
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 4
Abstract: Trong những năm gần đây, công tác định lượng các loại dịch vụ hệ sinh thái ngày càng được biết đến như một công cụ đắc lực trong việc trao đổi, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính sách, đặc biệt là cho dịch vụ văn hoá. Tuy nhiên, việc định lượng và biên tập bản đồ dịch vụ văn hoá đến nay vẫn gặp nhiều trở ngại bởi tính phức tạp ngay trong định nghĩa và các tiêu chí đánh giá. Điều này phần nào được giải quyết bằng hướng tiếp cận địa mạo học. Các điểm giống nhau về tiêu chí đánh giá giữa tài nguyên địa mạo vàdịch vụ văn hoá là chìa khoá giúp các nhà khoa học định lượng được giá trị du lịch, thẩm mỹ và văn hoá của một vùng cụ thể. Nghiên cứu này áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để đánh giá dịch vụ văn hoá tại khu vực miền núi Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Sáu chỉ tiêu về địa mạo, hệ sinh thái và nhân văn đã được đưa vào mô hình tính toán. Kết quả cho thấy khu vực Sa Pa có tiềm năng cao trong việc cung cấp dịch vụ văn hoá, đặc biệt tại các hệ sinh thái rừng, mặt nước và ruộng lúa. Nghiên cứu cũng chỉ ra hai khu vực chưa phát huy được tiềm năng sẵn có về địa mạo, cần tăng cường chất lượng dịch vụ văn hóa.
Description: tr. 92-102
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61036
ISSN: 2588-1094
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : e33.4.10.pdf
  • Description : 
  • Size : 411.11 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.