Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61038
Title: Kiểm kê khí thải NH3, N2O, và CH4 từ hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm: Áp dụng trên địa bàn xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Other Titles: Emission Inventory for NH3, N2O, and CH4of Animal Husbandry Activities: A case in Tho Vinh Commune, Kim Dong Distric, Hung Yen Province
Authors: Hoàng, Anh Lê
Đặng, Thị Xuân Hoa
Đinh, Mạnh Cường
Keywords: Kiểm kê khí thải;Chăn nuôi gia súc;gia cầm;Hưng Yên
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 4
Abstract: Chăn nuôi là một trong những nguồn có đóng góp đáng kể các chất khí gây nhiệu ứng nhà kính. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là kiểm kê các khí thải (NH3, N2O, CH4) phát sinh từ nguồn chăn nuôi gia súc, gia cầm; với nghiên cứu điểm áp dụng trên phạm vi địa bàn xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Theo thống kê năm 2015, toàn xã Thọ Vinh có 1.160 con lợn, 18 con trâu, 62 bò thịt, 22 con bò sữa, 18.360 con gà, 3.913 con vịt và 1.357 con ngan. Kết quả tính toán tổng lượng khí thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Thọ Vinh năm 2015 ước tính với NH3là 4.946 kg, N2O là 812,65 kg, và CH4 là 12.084,16 kg (trong đó CH4 phát sinh trong quá trình lên men thức ăn ở dạ cỏ của động vật nhai lại(trâu, bò) và quá trình quản lý chất thải lần lượt là 6.568,82 kg và 5.515,34 kg). NH3phát sinh chủ yếu từ chăn nuôi gia cầm (2.835,6 kg, chiếm 57%). Trong khi đó N2O và CH4phát sinh chủ yếu từ chăn nuôi lợn với tổng lượng toàn xã lần lượt là 417,6 kg (chiếm 51%) và 4.640 kg (chiếm 31%). Thôn Đông Hưng là thôn có hoạt động chăn nuôi, số hộ và số lượng gia súc, gia cầm lớn nhất; Tương ứng với đó là tổng lượng khí thải phát sinh từ thôn Đông Hưng cũng là lớn nhất. Như vậy, nếu có những phương pháp quản lý, giảm thiểu các khí thải nói trên, chúng ta có thể góp phần giảm thiểu được phần nào nguy cơ thúc đẩy quá trình biến đổi khí hậu đang ngày càng cấp bách.
Description: tr. 117-126
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61038
ISSN: 2588-1094
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : e33.4.12.pdf
  • Description : 
  • Size : 357.93 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.