Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61039
Title: Nghiên cứu sự thay đổi chế độ bùn cát tại hạ lưu sông Ba dưới tác động của hệ thống hồ chứa
Other Titles: Study on Sediment Regime Changes in Downstream ofthe Ba River, Vietnam under theImpact of Reservoirs System
Authors: Nguyễn, Tiền Giang
Hoàng, Thu Thảo
Trần, Ngọc Vĩnh
Phạm, Duy Huy Bình
Vũ, Đức Quân
Keywords: Hồ chứa;sông Ba;chế độ bùn cát;bùn cát lơ lửng;trạm Củng Sơn
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 4
Abstract: Hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Ba đã và đang có những tác động đến chế độ thủy văn, thủy lực và bùn cát ở vùng hạ lưu sông. Mất cân bằng bùn cát dẫn đến các hệ quả như xói lòng, bờ sông, thiếu hụt lượng phù sa cung cấp cho vùng đồng bằng hạ du và có thể là một phần nguyên nhân gây bồi lấp/xói lở khu vực cửa sông. Nghiên cứu này thực hiện việc đánh giá định lượng tác động của hồ chứa Ba Hạ và hồ Sông Hinh đến chế độ bùn cát tại trạm thủy văn Củng Sơn (12 km về phía hạ lưu hồ chứa Ba Hạ và cách cửa sông Đà Diễn 45 km). Nghiên cứu sử dụng các pháp phân tích, thống kê, sử dụng chuỗi số liệu lưu lượng và độ đục quan trắc tại trạm thủy văn Củng Sơn giai đoạn 1977 đến 2016. Kết quả đánh giá cho thấy hệ thống 2 hồ chứa này có tác động lớn đến chế độ bùn cát, đặc biệt là giai đoạn khi hồ Ba Hạ đi vào hoạt động với tổng lượng bùn cát lơ lửng trung bình năm giai đoạn trước và sau năm 2008 giảm đi đáng kể từ khoảng 2,5 triệu tấn/năm xuống còn khoảng 1 triệu tấn/năm.
Description: tr. 127-134
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61039
ISSN: 2588-1094
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : e33.4.13.pdf
  • Description : 
  • Size : 341.94 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.