Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61040
Title: Đặc điểm kiến trúc -cấu tạo và thành phần của ilmenit và magnetit trong lherzolit và gabbroit khối Suối Củn: dấu hiệu về điều kiện hình thành thể xâm nhập
Other Titles: Modes of Occurrences and Geochemical Characteristics of Ilmenite and Magnetite of the North Suoi Cun Lherzolite and Gabbroid
Authors: Trần, Trọng Hòa
T., Svetliskaya
A., Izokh
P., Nevolko
Trần, Tuấn Anh
R., Shelepaev
Ngô, Thị Phượng
Phạm, Thị Dung
Phạm, Ngọc Cẩn
Vũ, Hoàng Ly
Keywords: Ilmenit;magnetit;lherzolit;gabroit;Suối Củn
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 4
Abstract: Các đặc điểm hình thái cấu trúc tinh thể, mối tương quan về kiến trúc -cấu tạo và thành phần hóa học của ilmenit và magnetit trong đá siêu mafic chứa đựng nhiều thông tin có giá trị cho việc luận giải nguồn magma, quá trình hình thành và tiến hóa magma trong lò trung gian. Tổ hợp cộng sinh khoáng vật quặng trongplagiolherzolit và melanogabroit khối Suối Củn bao gồm: sulfit và các khoáng vật oxyt chủ yếu là chromspinel, ilmenit và magnetit. Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu chi tiết về (i) đặc điểm hình thái, (ii) mối quan hệ kiến trúc -cấu tạo và (iii) thành phần hóa học của ilmenit và magnetit trong plagiolherzolit và melanogabbro olivin ở phân khối bắc khối Suối Củn. Kết quả nghiên cứu cho thấy: a/ có thể xác lập được bốn biến loại kiến trúc của ilmenit thuộc về hai kiểu thành phần: ilmenit giàu Mg được hình thành ở giai đoạn sớm trong buồng trung gian và ilmenit giàu Mn hình thành ở giai đoạn cuối trong buồng kết tinh; b/ dung thể ban đầu của khối Suối Củn liên quan nguồn gốc với magma từ thạch quyển manti kiểu á lục địa; c/ đa số magnetit trong lherzolit và melanogabroit có nguồn gốc thứ sinh liên quan tới serpentin hóa và quá trình biến cải tổ hợp sulfit magma sớm.
Description: tr. 135-148
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61040
ISSN: 2588-1094
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : e33.4.14.pdf
  • Description : 
  • Size : 731.3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.