Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61048
Title: Miễn hình phạt trong luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh): Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Phan, Ngọc Thùy Chi
Keywords: Luật hình sự;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp lý cơ bản về miễn hình phạt trong luật hình sự Việt Nam. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định về miễn hình phạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Một số tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân và phương hướng để nâng cao hiệu quả áp dụng quy định về miễn hình phạt trong thời gian tới. Trong đó, luận văn có phân tích, đánh giá các quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về miễn hình phạt, xem xét các quy định đã giải quyết triệt để các hạn chế của Bộ luật hình sự năm 1999 hay chưa.
Description: 103 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61048
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008733.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.