Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61049
Title: Đồng phạm trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thanh Hóa) : Luận văn ThS. Nguyễn Khắc Hải
Authors: Trịnh, Xuân Tùng
Keywords: Luật hình sự;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn đã làm rõ một số vấn đề chung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Luật hình sự Việt Nam; khái quát được tình hình thực tiễn xét xử loại tội này trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện Bộ luật hình sự và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật đối với loại tội này.
Description: 96 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61049
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008734.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.