Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61052
Title: Nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử vụ án hình sự : Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Phan, Thị Nguyệt Thu
Keywords: Luật tố tụng hình sự;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về Nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử vụ án hình sự, rút ra những giá trị hợp lý về hoạt động lập pháp tố tụng hình sự. Luận văn cũng đã phân tích làm rõ thực trạng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành và thực tiễn áp dụng ở nước ta giai đoạn 5 năm ( 2011-2016). Trên cơ sở này, luận văn đã đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về bảo đảm tranh tụng, cũng như đưa ra các giải pháp bảo đảm áp dụng các quy định này.
Description: 100 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61052
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008737.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.