Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61070
Title: Mật mã dòng trong mật mã nhẹ và triển vọng trong IoT : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01
Authors: Lê, Thị Len
Keywords: Mật mã;Thiết bị và cung cấp
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: Luận văn tìm hiểu về mật mã nhẹ cùng các thuật toán đặc trưng của mật mã dòng trong mật mã nhẹ như A5/1, ChaCha, E0, FCSR....  Luận văn đi sâu tìm hiểu họ mật mã dòng Grain trong mật mã nhẹ với ba phiên bản Grain V0, Grain V1 và Grain 128. Grain phù hợp với các ứng dụng phần cứng, cung cấp bảo mật cao hơn trong khi yêu cầu phần cứng nhỏ hơn, có ưu thế hơn trong thông lượng, hiệu suất sử dụng, phù hợp với các ứng dụng sử dụng WLAN, RFID/WSN.  Luận văn ứng dụng mã hóa đầu cuối với mật mã dòng Grain trong mật mã nhẹ cùng mã xác thực thông báo HMAC – Keccak cho thiết bị Raspberry trong điều khiển một vài thông số của smart home.
Description: 66 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61070
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008755.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.84 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.