Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61071
Title: Ứng dụng BI (Business Intelligence) trong bài toán thẩm định tài sản bảo đảm của ngân hàng: Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01
Authors: Cao, Thị Vân Anh
Keywords: Phần mềm máy tính;Phần mềm tích hợp
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: Luận văn đã thực hiện nghiên cứu, thử nghiệm giải pháp công nghệ BI và áp dụng vào bài toán hỗ trợ ra quyết định trong thẩm định tài sản bảo đảm tai ngân hàng NBC nhằm mục đích xác định giá trị tài sản thẩm định một cách chính xác và tin cậy hơn, giảm thiểu thời gian thực hiện báo cáo định giá tài sản, từ đó giúp khâu thẩm định đơn giản và nhanh chóng hơn. Luận văn đã đạt được một số kết quả quan trọng trong quá trình thực hiện như sau: Về mặt lý thuyết - Nghiên cứu về cơ sở lý thuyết và kiến trúc của Data warehouse. - Nghiên cứu về cơ sở lý thuyết về data mining và một số thuật toán sẽ được áp dụng trong bài toán thẩm định: K láng giềng gần nhất với phép tính khoảng cách Euclidean và Hồi quy tuyến tính đa biến. - Tìm hiểu về giải pháp trí tuệ nghiệp vụ BI và ứng dụng của nó trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. - Phân tích hiện trạng nghiệp vụ bài toán thẩm định tài sản bảo đảm của ngân hàng NBC. Về mặt thực nghiệm - Để xuất ứng dụng giải pháp BI vào việc khai thác dữ liệu thẩm định tài sản bảo đảm của ngân hàng và liên ngân hàng, dữ liệu mua bán tài sản trên thi trường, để giải quyết bài toán hỗ trợ ra quyết định giá cho tài sản đảm bảo trong quá trình thẩm định duyệt hồ sơ vay tiền, tín dụng. - Điểm nổi bật của luận văn là đưa ra hướng tiếp cận giải quyết bài toán ước lượng giá bằng việc kết hợp thuật toán K láng giềng gần nhất với phương pháp hồi quy tuyến tính đa biến để đưa ra được mô hình toán học tính toán giá trị tài sản dựa trên các hệ số điều chỉnh giá của mỗi yếu tố trong tài sản. - Thiết kế và xây dựng kho dữ liệu hồ sơ thẩm định tài sản. - Lập trình thuật toán KNN và mô hình quy tuyến tính đa biến phục vụ mục đích hỗ trợ quyết định giá trị tài sản đảm bảo. - Xây dựng ETL để thu thập và trích xuất thông tin từ các nguồn dữ liệu trong và ngoài hệ thống ngân hàng. - Thiết kế và xây dựng ứng dụng Web thẩm định tài sản với loại tài sản là Bất động sản - Đất để thử nghiệm giải pháp.
Description: 74 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61071
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008756.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.