Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61076
Title: Nghiên cứu tính khả dụng của các hệ thống thông tin doanh nghiệp dựa trên dịch vụ web : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Triệu, Quang Chính
Keywords: Web site;Chương trình máy tính
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý thuyết, phương pháp đánh giá tính khả dụng của các hệ thống thông tin trên nền web. Hệ thống thông tin trên nền web đã phát triển và trở thành một nền tảng kết nối thông tin thiết yếu trong nhiều doanh nghiệp. Hệ thống thông tin web đóng vai trò quyết định của thương mại điện tử, trao đổi thông tin. Việc đưa ra hệ thống thông tin web cho những người đang và sẽ sử dụng ứng dụng đã trở thành một thách thức chính trong đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên việc đánh giá khả năng chịu tải của hệ thống t hông tin dựa trên web ở Việt Nam thường bị bỏ qua hoặc không quan tâm đúng mức. Kết quả là các web thường có độ tin cậy thấp khả năng chịu tải kém Luận văn nghiên cứu các phương pháp và công cụ đánh giá tính khả dụng, phân tích mô hình tải, mô hình người sử dụng, mô phỏng tải sẽ giúp giảm thời gian, giảm chi phí thực hiện và đưa ra những kết quả hợp lý trong việc phân tích, xác định các nguyên nhân dẫn đến tắc nghẽn, giảm thông lượng và trì trệ của hệ thống.
Description: 99 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61076
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008761.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.