Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61077
Title: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ blockchain trong thanh toán di động: Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01
Authors: Đoàn, Ngọc Sơn
Keywords: An toàn dữ liệu;Chữ ký số
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: • Chương 1 đã giới thiệu tổng quan về blockchain và các công nghệ liên quan tới công nghệ này như hàm băm, chữ ký số. Đồng thời chương này cũng nêu ra một số ứng điển hình của blockchain, những điểm mạnh của blockchain so với các hệ thống truyền thống. • Chương 2 của luận văn trình bày về mô hình thanh toán di động và tiền số. Chi tiết về một số mô hình hiện tại đang được sử dụng trong các ứng dụng di động được trình bày trong chương này. Ngoài ra, tiền số và cụ thể là đồng tiền Bitcoin cũng được trình bày chi tiết. • Chương 3 của luận văn đã đặt ra bài toán ứng dụng tiền số trong thanh toán di động. Hệ thống mô phỏng để giải quyết bài toán được xây dựng và có tính khả thi cao, có thể tiếp tục nghiên cứu để xây dựng một hệ thống hoàn thiện hơn. Mô hình hoạt động của hệ thống cũng được trình bày trong chương này. Phần kết luận nêu ra những kết quả đạt được của luận văn và các định hướng nghiên cứu tiếp theo.
Description: 50 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61077
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008762.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.