Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61078
Title: Pháp luật quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Đỗ, Lê Thùy Dương
Keywords: Động vật hoang dã;Luật bảo vệ môi trường
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: - Làm sáng tỏ khái niệm vềđa dạng sinh học, động vật hoang dã, phân loại động vật hoang dã và vai trò của chúng. - Phân tích mối quan hệ giữa động vật hoang dã và đa dạng sinh học, lý giải sự cần thiết phải bảo vệ động vật hoang dã bằng pháp luật. - Nghiên cứu pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia về bảo vệ động vật hoang dã, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này. - Phân tích, đánh giá các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ động vật hoang dã của Việt Nam bao gồm các quy định quản lý về bảo vệ động vật hoang dã, quy định về xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã và các quy định về xử lý tang vật là động vật hoang dã. - Đánh giá tổng quát hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã trên thế giới cũng như Việt Nam và lý giải nguyên nhân của những bất cập trong việc thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam. - Đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ động vật hoang dã.
Description: 107 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61078
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008763.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.