Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61081
Title: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ và thực tiễn thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang :Luận văn ThS. Luật : 603801
Authors: Trần, Thị Thanh Nhàn
Keywords: Luật dân sự;Trách nhiệm dân sự
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: - Phân tích, làm rõ lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông - Phân tích những nội dung cơ bản của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong các vụ tai nạn giao thông - Đánh giá những ưu điểm và những hạn chế của pháp luật Việt Nam hiện hành về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong các vụ tai nạn giao thông - Đưa ra các giải pháp để khắc phục và hoàn thiện vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong các vụ tai nạn giao thông tại Việt Nam nói chung và Bắc Giang nói riêng
Description: 106 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61081
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008766.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.