Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61085
Title: Quyền được làm việc trong môi trường an toàn của người lao động theo pháp luật lao động Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Luật lao động;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn làm rõ hơn những vấn đề lý luận về quyền được làm việc trong môi trường an toàn của người lao động, đồng thời chỉ ra những thực trạng quyền được làm việc trong môi trường an toàn của người lao động và thực tiễn thi hành. Luận văn cũng đã nêu ra một số kiến nghị nhằm nâng cao quyền được làm việc trong môi trường an toàn của người lao động theo pháp luật lao động Việt Nam.
Description: 87 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61085
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008770.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.