Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61086
Title: Quyền trợ giúp pháp lý của người chưa thành niên vi phạm pháp luật trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Authors: Phan, Thị Hồng
Keywords: Luật hiến pháp;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn làm rõ các vấn đề lý luận, quy định pháp luật về quyền TGPL của NCTN vi phạm pháp luật trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Từ đó, rút ra những điểm tương đồng/tương thích và chưa tương thích nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam theo hướng phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế, đồng bộ với các quy định khác của pháp luật Việt Nam và phù hợp với thực tiễn của đất nước.
Description: 105 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61086
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008771.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.