Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhan, Thị Hồng-
dc.date.accessioned2018-01-11T08:41:59Z-
dc.date.available2018-01-11T08:41:59Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61086-
dc.description105 tr.en_US
dc.description.abstractLuận văn làm rõ các vấn đề lý luận, quy định pháp luật về quyền TGPL của NCTN vi phạm pháp luật trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Từ đó, rút ra những điểm tương đồng/tương thích và chưa tương thích nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam theo hướng phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế, đồng bộ với các quy định khác của pháp luật Việt Nam và phù hợp với thực tiễn của đất nước.en_US
dc.publisherH.: Khoa Luậten_US
dc.subjectLuật hiến phápen_US
dc.subjectLuật và pháp chếen_US
dc.titleQuyền trợ giúp pháp lý của người chưa thành niên vi phạm pháp luật trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050008771.pdf
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhan, Thị Hồng-
  dc.date.accessioned2018-01-11T08:41:59Z-
  dc.date.available2018-01-11T08:41:59Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61086-
  dc.description105 tr.en_US
  dc.description.abstractLuận văn làm rõ các vấn đề lý luận, quy định pháp luật về quyền TGPL của NCTN vi phạm pháp luật trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Từ đó, rút ra những điểm tương đồng/tương thích và chưa tương thích nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam theo hướng phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế, đồng bộ với các quy định khác của pháp luật Việt Nam và phù hợp với thực tiễn của đất nước.en_US
  dc.publisherH.: Khoa Luậten_US
  dc.subjectLuật hiến phápen_US
  dc.subjectLuật và pháp chếen_US
  dc.titleQuyền trợ giúp pháp lý của người chưa thành niên vi phạm pháp luật trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050008771.pdf
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF