Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Thị Phương-
dc.date.accessioned2018-01-11T08:43:47Z-
dc.date.available2018-01-11T08:43:47Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61087-
dc.description86 tr.en_US
dc.description.abstract+ Đã tìm hiểu, phân tích các vấn đề lý luận của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông như: khái niệm, đặc điểm, những điểm giống nhau và khác nhau giữa 2 cơ chế này; phân tích quy trình giải quyết, các nguyên tắc cơ bản để thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Luận văn cũng làm rõ chủ thể và quy trình thực hiện cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới cơ chế MC và MCLT. + Đã phân tích quá trình hình thành các quy định của pháp luật về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phân tích thực trạng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở thị xã Sơn Tây. Qua đó chỉ ra được những kết quả đạt, những tồn tại hạn chế, chỉ ra những nguyên nhân của những hạn chế đó. Việc phân tích thực trạng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cũng là cơ sở cho việc đề xuất các quan điểm, giải pháp thực hiện các cơ chế này trong giải quyết thủ tục hành chính ở Thị xã Sơn Tây nói riêng và ở chính quyền cấp huyện trên phạm vi toàn quốc nói chung.en_US
dc.publisherH.: Khoa Luậten_US
dc.subjectLuật Hành chínhen_US
dc.subjectLuật và pháp chếen_US
dc.titleThực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông – từ thực tiễn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 603801en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050008772.pdf
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorVũ, Thị Phương-
  dc.date.accessioned2018-01-11T08:43:47Z-
  dc.date.available2018-01-11T08:43:47Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61087-
  dc.description86 tr.en_US
  dc.description.abstract+ Đã tìm hiểu, phân tích các vấn đề lý luận của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông như: khái niệm, đặc điểm, những điểm giống nhau và khác nhau giữa 2 cơ chế này; phân tích quy trình giải quyết, các nguyên tắc cơ bản để thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Luận văn cũng làm rõ chủ thể và quy trình thực hiện cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới cơ chế MC và MCLT. + Đã phân tích quá trình hình thành các quy định của pháp luật về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phân tích thực trạng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở thị xã Sơn Tây. Qua đó chỉ ra được những kết quả đạt, những tồn tại hạn chế, chỉ ra những nguyên nhân của những hạn chế đó. Việc phân tích thực trạng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cũng là cơ sở cho việc đề xuất các quan điểm, giải pháp thực hiện các cơ chế này trong giải quyết thủ tục hành chính ở Thị xã Sơn Tây nói riêng và ở chính quyền cấp huyện trên phạm vi toàn quốc nói chung.en_US
  dc.publisherH.: Khoa Luậten_US
  dc.subjectLuật Hành chínhen_US
  dc.subjectLuật và pháp chếen_US
  dc.titleThực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông – từ thực tiễn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 603801en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050008772.pdf
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF