Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61090
Title: Tội sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ).: Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Đỗ, Ngọc Quang
Keywords: Luật hình sự;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn góp phần vào việc làm rõ các khái niệm, lịch sử phát triển và đánh giá, xác định thực tiễn áp dụng theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam đối với tội sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ trong 05 năm (2012 - tháng 6/2017), từ đó rút ra được những tồn tại, hạn chế bất cập trong quy định của pháp luật hình sự Việt Nam đối với tội sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và các nguyên nhân cơ bản. Đồng thời đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định đối với tội này trong Bộ luật hình sự năm 2015 nước ta ở khía cạnh lập pháp và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống đối với tội phạm này.
Description: 114 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61090
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008775.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.