Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61091
Title: Thủ tục khởi tố vụ án hình sự trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) : Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc
Keywords: Luật tố tụng hình sự;Thủ tục hình sự
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn đã góp phần làm rõ những vấn đề cơ bản về khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của giai đoạn khởi tố vụ án hình sự; phân biệt khởi tố vụ án hình sự với khởi tố bị can và với các giai đoạn tố tụng khác. Phân tích cụ thể về thẩm quyền, căn cứ khởi tố và quy trình, thủ tục khởi tố vụ án hình sự; tổng hợp, đánh giá được thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật về thủ tục khởi tố vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012-2016; trong đó đánh giá được những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; từ đó có những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khởi tố vụ án hình sự.
Description: 92 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61091
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008776.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.