Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thị Thúy Lâm-
dc.contributor.authorVũ, Hoài Trang-
dc.date.accessioned2018-01-12T03:38:02Z-
dc.date.available2018-01-12T03:38:02Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationVũ, H. T. (2017). Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động theo pháp luật lao động Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61092-
dc.description.abstractPhân tích khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa và hệ quả pháp lý của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động đối với các bên trong quan hệ lao động. Đưa ra ý kiến về sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật và nội dung điều chỉnh bằng pháp luật đối với việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động để làm cơ sở đánh giá tính hợp lý của pháp luật hiện hành về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Nêu lên thực trạng pháp luật nước ta về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động và thực tiễn thực hiện các quy định này nhằm tìm ra vướng mắc, những điểm bất cập, chưa hợp lý của các quy định hiện hành về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động ở Việt Nam.en_US
dc.format.extent93 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectQuyền người lao độngen_US
dc.subjectLuật và pháp chếen_US
dc.titleQuyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động theo pháp luật lao động Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050008777.pdf
  • Size : 1,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Thị Thúy Lâm-
  dc.contributor.authorVũ, Hoài Trang-
  dc.date.accessioned2018-01-12T03:38:02Z-
  dc.date.available2018-01-12T03:38:02Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationVũ, H. T. (2017). Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động theo pháp luật lao động Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61092-
  dc.description.abstractPhân tích khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa và hệ quả pháp lý của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động đối với các bên trong quan hệ lao động. Đưa ra ý kiến về sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật và nội dung điều chỉnh bằng pháp luật đối với việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động để làm cơ sở đánh giá tính hợp lý của pháp luật hiện hành về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Nêu lên thực trạng pháp luật nước ta về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động và thực tiễn thực hiện các quy định này nhằm tìm ra vướng mắc, những điểm bất cập, chưa hợp lý của các quy định hiện hành về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động ở Việt Nam.en_US
  dc.format.extent93 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.subjectQuyền người lao độngen_US
  dc.subjectLuật và pháp chếen_US
  dc.titleQuyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động theo pháp luật lao động Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050008777.pdf
  • Size : 1,07 MB

  • Format : Adobe PDF