Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Ngọc Chí-
dc.contributor.advisorNguyễn, Tất Viễn-
dc.contributor.authorQuản, Thị Ngọc Thảo-
dc.date.accessioned2018-01-12T03:40:13Z-
dc.date.available2018-01-12T03:40:13Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationQuản, T. N. T. (2017). Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61093-
dc.description.abstractTừ góc độ lý luận luật tố tụng hình sự (TTHS), luận án đã: + Làm rõ khái niệm, nguồn gốc, đặc điểm, nội dung của nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong luật tố tụng hình sự; các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện nguyên tắc này. Nêu và phân tích quy định của pháp luật một số quốc gia và pháp luật quốc tế về nguyên tắc độc lập xét xử trong TTHS, rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam. + Phân tích các quy định pháp luật về nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong lịch sử pháp luật TTHS Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện nguyên tắc này theo các quy định của Bộ luật TTHS năm 2003; những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và sự cần thiết phải khắc phục. + Nêu các yêu cầu và đề xuất các giải pháp bảo đảm thực hiện nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong TTHS, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người.en_US
dc.format.extent186 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectLuật hình sựen_US
dc.subjectLuật và pháp chếen_US
dc.titleNguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật : Luận án TS. Luật: 623801en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:LAW - Dissertations


 • 00050008778.pdf
  • Size : 1,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Ngọc Chí-
  dc.contributor.advisorNguyễn, Tất Viễn-
  dc.contributor.authorQuản, Thị Ngọc Thảo-
  dc.date.accessioned2018-01-12T03:40:13Z-
  dc.date.available2018-01-12T03:40:13Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationQuản, T. N. T. (2017). Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61093-
  dc.description.abstractTừ góc độ lý luận luật tố tụng hình sự (TTHS), luận án đã: + Làm rõ khái niệm, nguồn gốc, đặc điểm, nội dung của nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong luật tố tụng hình sự; các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện nguyên tắc này. Nêu và phân tích quy định của pháp luật một số quốc gia và pháp luật quốc tế về nguyên tắc độc lập xét xử trong TTHS, rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam. + Phân tích các quy định pháp luật về nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong lịch sử pháp luật TTHS Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện nguyên tắc này theo các quy định của Bộ luật TTHS năm 2003; những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và sự cần thiết phải khắc phục. + Nêu các yêu cầu và đề xuất các giải pháp bảo đảm thực hiện nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong TTHS, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người.en_US
  dc.format.extent186 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.subjectLuật hình sựen_US
  dc.subjectLuật và pháp chếen_US
  dc.titleNguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật : Luận án TS. Luật: 623801en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:LAW - Dissertations


 • 00050008778.pdf
  • Size : 1,43 MB

  • Format : Adobe PDF