Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61095
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Như Yến-
dc.date.accessioned2018-01-12T03:46:41Z-
dc.date.available2018-01-12T03:46:41Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61095-
dc.description54 tr.en_US
dc.description.abstract- Điều tra xác định khu vực lập ô tiêu chuẩn đối với rừng trồng và rừng tự nhiên. - Điều tra thành phần số lượng chiều cao ngang ngực của các cây cá lẻ trong ô tiêu chuẩn. - Xác định lượng các bon rừng tích luỹ trong sinh khối thân đứng tại rừng xã Bình Long. - Xác định lượng các bon tích luỹ trong tầng thảm tươi cây bụi và thảm mục tại rừng núi đá xã Bình Long. - Điều tra, đánh giá phương thức quản lý rừng tại khu vực nghiên cứu. - Đánh giá khả năng tham gia chi trả dịch vụ môi trường từ rừng tại khu vực nghiên cứu.en_US
dc.publisherH.: Khoa các khoa học liên nghànhen_US
dc.subjectRừngen_US
dc.subjectKhía cạnh môi trườngen_US
dc.titleĐánh giá trữ lượng Carbon tại rừng xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên phục vụ ước tính chi trả dịch vụ môi trường: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003606.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.