Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61103
Title: Nghiên cứu an ninh môi trường tỉnh Bắc Ninh và vai trò của Công an nhân dân.: Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403
Authors: Nguyễn, Thị Phương Hảo,
Keywords: Khoa học môi trường;Môi trường
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: - Xác định những đặc trưng và nguyên nhân gây mất an ninh môi trường ở Bắc Ninh, bao gồm nguyên nhân nội tại và nguyên nhân từ bên ngoài. - Xác lập/hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của an ninh môi trường và xây dựng chỉ số đánh giá an ninh môi trường ESI (Environment Security Index) cấp tỉnh. - Đánh giá vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong đảm bảo an ninh môi trường tỉnh Bắc Ninh. - Đề xuất các giải pháp nhằm giữ gìn, đảm bảo an ninh môi trường cho tỉnh Bắc Ninh.
Description: 163 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61103
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003612.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.