Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61104
Title: Sóng Rayleigh trong các bán không gian đàn hồi không tự do đối với ứng suất: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401
Authors: Trịnh, Thị Thanh Huệ
Keywords: Sóng Rayleigh;Vật rắn đàn hồi
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: Phát triể n phương pháp véctơ phân c ực - Tìm được phương trình tán sắc chính xác dạ ng tường minh c ủa sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi d ị hướng (trực hướng và monoclinic với mặt phẳng đối xứng x 3 = 0) nén được và không nén được chị u điều kiện biên trở kháng. - Xây dựng được phương trình tán sắc chính xác dạng hiện của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi có ứng suất trước chị u điề u kiệ n biên trở kháng. - Thiết lập được phương trình tán s ắc chính xác dạ ng hiệ n c ủa sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi monoclinic với mặt phẳ ng đối xứng x 3 = 0 quay, chị u điề u kiện biên trở kháng và sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi không nén được quay có gia cố cốt s ợi chị u điều kiện biên trở kháng. - Dẫn ra được phương trình tán sắc xấp xỉ của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi d ị hướng (nén được và không nén được) được phủ l ớp mỏng đàn hồi d ị hướng (nén được và không nén được). Phương trình tán sắc tìm được có dạng bậ c hai đối với độ dày của lớp mỏng.
Description: 131 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61104
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003613.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.