Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61105
Title: Nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải khai thác và chế biến khoáng sản chì, kẽm tại tỉnh Bắc Kạn : Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403
Authors: Lê, Sỹ Chính
Keywords: Khoa học môi trường;Ô nhiễm
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: - Đã chế tạo được vật liệu biến tính từ bùn thải khu chế biến sắt và sử dụng thực vật địa phương là cây Sậy (Phragmites), đánh giá được khả năng xử lý các kim loại nặng trong nước thải tại khu mỏ chì, kẽm; - Đã đánh giá được khả năng xử lý kim loại nặng trong nước sử dụng vật liệu biến tính kết hợp với thực vật và là một giải pháp hiệu quả trong xử lý nước thải khai thác và chế biến khoáng sản chì, kẽm áp dụng tại khu vực Lũng Váng (Chợ Đồn – Bắc Kạn).
Description: 143 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61105
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003614.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.