Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61106
Title: Đánh giá hiệu quả tích lũy cacbon của phương thức nông lâm kết hợp Keo- Chè tại vùng đệm Khu Bảo tồn Thần Sa – Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên :Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403
Authors: Vi, Thùy Linh
Keywords: Khoa học môi trường;Phát triển bền vững
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: Điểm mới của luận án là lần đầu tiên tính toán và so sánh hiệu quả kinh tế của hệ thống kinh doanh nônglâmkếthợpKeo– Chè hiện tại với hiệu quả kinh tế tiềm năng khi tham gia thị trường thương mại carbon trên cơ sở thử nghiệm tính toán, phân tích đầy đủ các bể chứa carbon và đường carbon cơ sở.Cụ thể: - Luận án đã đánh giá được hiện trạng thảm thực vật và xây dựng được đường carbon cơ sở trước khi xây dựng mô hình nônglâmkếthợpKeo– Chè. - Luận án đã cung cấp các dữ liệu về cấu trúc sinh khối/carbon của Keotai tượng kết cấu trong mô hình nônglâmkếthợp thực tế theo các độ tuổi từ 1 – 8. - Cung cấp dữ liệu về sinh khối/ carbon lưu trữ của Chè trong mô hình nônglâmkếthợpKeo– Chè tuổi từ 1-30. - Thửnghiệm tính toán, so sánh giá trị bằng tiền của phương thức nônglâmkếthợpKeo– Chè khi có và không tham gia thương mại carbon.
Description: 122 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61106
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003615.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.