Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61107
Title: Nghiên cứu phát triển một số thuật toán tối ưu hóa vùng phủ sóng và năng lượng của mạng cảm biến không dây trong môi trường 3 chiều :Luận án TS. Toán học: 624601
Authors: Đặng, Thanh Hải
Keywords: Toán tin;Mạng cảm biến không dây
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: Đề xuất mô hình mạng cảm biến không dây và địa hình phức tạp trong môi trường 3 chiều. - Đề xuất thuật toán tối ưu bầy đàn cho phép triển khai mạng cảm biến với khả năng phủ sóng tối đa khu vực mục tiêu. - Đề xuất thuật toán phân cụm mờ, cân bằng tải giữa các cụm nhằm tối ưu năng lượng tiêu thụ của toàn mạng, kéo dài tuổi thọ của mạng cảm biến.
Description: 98 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61107
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003616.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.95 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.