Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61109
Title: Nghiên cứu đánh giá tình trạng phơi nhiễm asen của bà mẹ, trẻ em tại tỉnh Hà Nam : Luận án TS. Khoa học vật chất: 62 44 01
Authors: Nguyễn, Bích Thủy
Keywords: Hóa học môi trường;Khía cạnh môi trường
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: - Đây là nghiên cứu đầu tiên về phơi nhiễm Asen của bà mẹ và con của họ ở Việt Nam với phương pháp nghiên cứu bài bản và quy mô số lượng mẫu lớn. Đã nghiên cứu đánh giá được mối tương quan giữa phơi nhiễm Asen trong nguồn nước giếng khoan và tích lũy sinh học ở người (nước tiểu, tóc, máu); giữa phơi nhiễm và thâm nhiễm Asen của mẹ truyền sang con tại tỉnh Hà Nam, bao gồm 5 xã có lịch sử bị ô nhiễm và 4 xã không bị ô nhiễm làm đối chứng. - Lần đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu đánh giá thành công và cung cấp những số liệu phân tích hàm lượng Asen trong máu cuống rốn và trong tóc của trẻ sơ sinh của các bà mẹ bị thâm nhiễm Asen để đánh giá thâm nhiễm trước sinh của trẻ sơ sinh tại khu vực nguồn nước bị ô nhiễm Asen tại Việt Nam. - Lần đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu đánh giá thành công về bệnh lý thai sản ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ, sự biến đổi thần kinh hành vi ở trẻ em và mối liên quan đến phơi nhiễm Asen với qui mô khảo sát và số lượng mẫu lớn.
Description: 95 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61109
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003619.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.