Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61111
Title: Nghiên cứu các hạt Hyperon lạ Ω với độ nhanh 1.9 < y < 4.9 sinh ra trong va chạm pp năng lượng = 7 và 8 TeV trên thí nghiệm LHCb tại CERN : Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Hạt cơ bản;Vật lý hạt nhân
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: Luận án đã phân tích số liệu trong 2 năm chạy máy của thí nghiệm LHCb với va chạm proton-proton tại năng lượng trong hệ khối tâm và 8 TeV tương ứng với luminosity tổng cộng 3 fb-1. NCS đã thu được 0.6 triệu hạt ứng cử Λ, 74 x 103 hạt ứng cử Ξ và 9.23 x 103 hạt ứng cử Ω. Từ số các hạt ứng cử viên thu được, luận án cũng đưa ra các tỷ số phản hyperon/hyperon và tỷ số Ω/Ξ theo hai biến đặc trưng (độ nhanh y và xung lượng ngang PT) với mục đích kiểm chứng các mô hình hiện tượng luận hadron hóa.
Description: 150 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61111
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003621.pdf
  • Description : 
  • Size : 19.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.