Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61113
Title: Phân tích, đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học các huyện biên giới Tây Nam tỉnh Nghệ An : Luận án TS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 628501
Authors: Nguyễn, Văn Hồng
Keywords: Đa dạng sinh học;Tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: Đã làm rõ tính đặc thù: khô,nóng; thiếu nước; thiếu đất sản xuất của 3 lớp cảnh quan, 6 phụ lớp cảnh quan, 6 kiểu cảnh quan, 9 hạng cảnh quan và 110 loại cảnh quan ở khu vực nghiên cứu. - Trên cơ sở phân vùng cảnh quan, tổ chức được 13 không gian lãnh thổ ưu tiên cho phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực nghiên cứu. - Đã nghiên cứu cụ thể về tương tác giữa cảnh quan và đa dạng sinh học; trong đó sự đa dạng về cảnh quan là tiền đề của sự đa dạng về ổ sinh thái, chi phối tổ thành loài và đa dạng sinh học.
Description: 151 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61113
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003623.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.