Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61114
Title: Nghiên cứu mô phỏng chế độ thủy văn và hoàn lưu Vịnh Bắc Bộ.: Luận án TS. Khoa học trái đất: 62 44 02
Authors: Hà, Thanh Hương
Keywords: Thủy văn biển;Nghiên cứu
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: Đã phát triển và ứng dụng quy trình tính toán các trường 3D thủy văn và động lực biển thông qua triển khai kỹ thuật phân tích số liệu dựa trên phương pháp bình phương tối thiểu có trọng số địa phương (LOWESS). Kết quả cho thấy kỹ thuật LOWESS đã chứng tỏ khả năng tích hợp tốt trong xây dựng các trường chế độ 3D nhiệt độ, độ muối có độ tin cậy cao làm đầu vào cho mô hình GHER tính toán hoàn lưu cho Vịnh Bắc Bộ. - Thông qua kết quả triển khai mô hình đã phát hiện và lý giải được một cách có cơ sở và logic về một số cấu trúc nhiệt độ, độ muối và hoàn lưu biển quy mô tháng đặc thù ở các khu vực khác nhau trong vịnh, như sự phân hóa dòng chảy, các xoáy địa phương, cấu trúc nhiệt độ, độ muối đặc trưng. Đây là điều mà các nghiên cứu trước đây chưa có sự thống nhất do quan điểm và cách tiếp cận khác nhau.
Description: 130 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61114
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003624.pdf
  • Description : 
  • Size : 17.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.