Tìm hiểu, thực hiện quy trình commissioning máy Gia tốc tuyến tính đơn năng Unique 6MV, Varian tại Bệnh viện K3 Tân Triều: Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61115Tìm hiểu, thực hiện quy trình commissioning máy Gia tốc tuyến tính đơn năng Unique 6MV, Varian tại Bệnh viện K3 Tân Triều: Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61115