Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61115
Title: Tìm hiểu, thực hiện quy trình commissioning máy Gia tốc tuyến tính đơn năng Unique 6MV, Varian tại Bệnh viện K3 Tân Triều: Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01
Authors: Nguyễn, Thanh Bình
Keywords: Vật lý hạt nhân;Máy Gia tốc hạt
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: Nhìn chung luận văn đã đề cập tương đối đầy đủ chân thực về quy trình commissioning cho máy Gia tốc xạ trị. Có thể nói, nó có ý nghĩa nhất định đối với những ai muốn tìm hiểu về máy gia tốc xạ trị nói chung, về cách thức tạo ra chùm bức xạ photon hay những công việc cần phải thực hiện để đảm bảo điều trị xạ trị an toàn và chính xác.
Description: 62 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61115
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003625.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.