Tiếp cận địa mạo trong nghiên cứu các hoạt động tân kiến tạo khu vực dãy núi Con Voi, đoạn Lào Cai - Yên Bái : Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61118Tiếp cận địa mạo trong nghiên cứu các hoạt động tân kiến tạo khu vực dãy núi Con Voi, đoạn Lào Cai - Yên Bái : Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61118