Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61118
Title: Tiếp cận địa mạo trong nghiên cứu các hoạt động tân kiến tạo khu vực dãy núi Con Voi, đoạn Lào Cai - Yên Bái : Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02
Authors: Nguyễn, Phúc Đạt
Keywords: Địa mạo học;Nghiên cứu
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: Địa mạo học với những luận điểm khoa học đặc trưng đã thể hiện được sự liên quan chặt chẽ, và có tính móc nối với các ngành khoa học Trái đất khác, trong đó có tân kiến tạo. Sự liên quan này được thể hiện ở việc địa mạo và Tân kiến tạo đều có chung một đối tượng nghiên cứu - đó là địa hình mặt đất. Do mối tương quan mật thiết này mà địa mạo được coi như một trong những hướng tiếp cận cơ bản trong nghiên cứu tân kiến tạo.
Description: 94 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61118
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003628.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.