Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61120
Title: Sử dụng kỹ thuật phổ kế gamma kết hợp phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi phân tích thành phần đồng vị uranium trong mẫu địa chất và mẫu môi trường :Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01
Authors: Cao, Đăng Lưu
Keywords: Vật lý nguyên tử;Đồng vị
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: Luận văn trình bày phương pháp phổ gamma kết hợp phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi phân tích thành phần đồng vị Uranium và kiểm tra trạng thái cân bằng phóng xạ giữa 238 U và 226 Ra trong các mẫu địa chất và mẫu môi trường. Đường cong chuẩn nội hiệu suất ghi là hàm số mô tả sự phụ thuộc của tỉ số tốc độ đếm (n) và hệ số phân nhánh (I) vào năng lượng của bức xạ gamma đặc trưng, được xây dựng dựa vào các vạch gamma phát ra từ một đồng vị phóng xạ có trong mẫu. Ưu điểm của phương pháp này là không cần biết hoạt độ của mẫu, không cần sử dụng mẫu chuẩn và áp dụng cho hình học đo bất kỳ với độ chính xác cao.
Description: 58 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61120
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003629.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.